جزیره 360

آیینه تمام نمای جزایر خلیج فارس ایران

حوزه فعالیت:

پایگاه جامع اطلاع رسانی جزایر ایرانی

درباره جزیره 360:

با توجه به اینکه بسیاری از جاذبه های گردشگری و حتی سرمایه گذاری در جزایر ایرانی بدلیل ناشناخته بودن و کمبود دیتا و اطلاعات بروز شده آنلاین از دید بسیاری پنهان مانده است جزیره 360 تصمیم گرفته است با کمک بومیان و نهادهای بومی جزایر خلیج فارس گامی هر چند کوچک در این مسیر بردارد. ایده اولیه این پروژه که با هدف ایجاد پایگاه جمع آوری و انتشار دیتا در مورد جزیره کیش شکل گرفته بود، به سرعت توسعه پیدا کرد و بنا شد تیم توسعه دهنده گستره فعالیت خود را به جزیره کیش محدود نکند و این فعالیت را در گام نخست در مورد جزایر ایرانی و بعدها به جزایر سایر نقاط دنیا ارتقا داده و در ادامه مسیر به دستیار و تور لیدر مجازی همراه گردشگر تبدیل شود.

خدمات ارائه شده توسط شتابدهنده گذر:

  • سرمایه گذاری بذری
  • فضای استقرار اداری، آزمایشگاهی یا کارگاهی
  • توسعه محصول
  • تیم‌سازی و آموزش نیروی انسانی متخصص
  • استفاده از امکانات شتابدهنده در جزیره کیش
  • آموزش و منتورینگ
  • مشاوره کسب و کار

اعضای تیم

رضا عشقی
رضا عشقی
ساناز اسماعیلی
ساناز اسماعیلی