ثبت نام استارتاپ

منتظر حضور شما در جمع استارتاپ‌های گذر هستیم

پس از ارسال درخواست ورود به کمپ شتابدهی گذر، پروفایل شما توسط دپارتمان های مختلف گذر، بررسی می شود.

در صورت داشتن ایده منحصر به فرد و مرتبط با حوزه‌های شتابدهنده، برای ورود به کمپ دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ، ذخیره می شود و در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شوید.

اگر به تواناییهای خود در راه اندازی استارتاپ باور دارید، استارتاپ خود را در شتاب دهنده گذر ثبت کنید و اولین قدم را مطمئن بردارید.

ثبت نام استارتاپ

مشاور هـسـتـیـد؟ سرمایه گذار هستید؟ بـه مـا بـپـیـونـدیـد...

جهت درخواست ورود به گذر برای استارتاپ، فرم زیر را پر کنید

اطلاعات بنیان گذار یا در خواست دهنده
اطلاعات استارتاپ
فایل های مجاز: pdf,docx