درباره ما

شتابدهنده ی گذر فعالیت خود را از مرداد ماه سال 1399 با هدف تسهیل بخشیدن به روند رشد کسب و کارهای نوپا آغاز کرد. در این مدت هر چند کوتاه، تیم کوچک اما با انگیزه‌ی ما، تمامی بستر لازم برای خدمت رسانی به استارتاپ ها، از جمله ارائه خدمات آموزشی، فضای کار مناسب تیمی، منتورشیپ و ایجاد تمامی فضاهای لازم برای رشد ایده های نوپا را فراهم کرده است. هدف ما این است که گامی برداریم برای رشد کارآفرینی و ایجاد فضایی برای صاحبان ایده، که می‌خواهند در دنیای اطراف خود تغییر مفیدی ایجاد کنند و به رویاهایشان جامه ی عمل بپوشانند. از آنان که این مسیر پرچالش را انتخاب کرده اند می‌خواهیم به ما اعتماد کنند و ما را شایسته ی این بدانند که پشتیبانی کسب‌وکارشان را به عهده بگیریم. تیم ما پر از جوانانی با استعداد ،‌ مشتاق و ماهر است که به دنبال کسب تجربه‌های جدید هستند. سخت کار می‌کنیم، برای تمام چالش‌های بزرگ، راهی خواهیم یافت و با کمک منتورهای خود و سرمایه گذارانمان تا پایان این مسیر همراه شما خواهیم بود.


بیایید تا با هم گذر کنیم از این مسیر، به امید آنکه هیچ صاحب ایده ای برای نداشتن سرمایه و مربی هدایتگر از تحقق رویایش ناامید نشود. ما با تمام توان آماده ایم برای رساندن شما به کسب‌وکار موفقتان خدمت رسانی کنیم. تا رسیدن به هدف راهی نیست...