همکاری در زمینه های دیگر

پس از تکمیل فرم ثبت نام، کارشناسان واحد شتابدهنده گذر با شما تماس حاصل نموده و جلسه حضوری تشکیل خواهد شد.

ثبت نام همکاری در زمینه دیگر

استارتاپ، مشاور و یا سرمایه گذار هستید؟ بـه مـا بـپـیـونـدیـد...

جهت درخواست ورود به گذر برای همکاری در زمینه های دیگر، فرم زیر را پر کنید

فایل های مجاز: pdf,docx