فرصت های سرمایه گذاری

شناخت، تحلیل، انتخاب و ارزش گذاری فرصت های سرمایه گذاری

سرمایه گذار محترم ، از شما برای انتخاب شتابدهنده گذر به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در انتخاب استارتاپ مناسب برای سرمایه گذاری ، سپاسگزاریم.

شتابدهنده گذر می تواند در پیدا کردن ، دنبال نمودن و با خبر شدن از آخرین تغییرات سرمایه استارتاپ ، به سرمایه گذار راهنمایی های ویژه ای ارائه نماید.

کارشناسان گذر با شما تماس می گیرند و در ادامه مسیر همراه هستیم.

ثبت نام سرمایه‌گذار گذار

استارتاپ هـسـتـیـد؟ مشاور هستید؟ بـه مـا بـپـیـونـدیـد...

جهت درخواست ورود به گذر به عنوان سرمایه گذار، فرم زیر را پر کنید