گذر از چالش

گذر از چالش، یک رویداد ماهیانه با هدف فراخوان جذب ایده برای حل یک چالش‌ است. به برترین ایده ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان در این رویداد، جایزه نقدی به میزان 500 هزار تومان و در صورت تائید کمیته ارزیابی شتابدهنده، مجوز ورود به چرخه شتابدهی گذر اعطا شده و از خدمات شتابدهنده گذر بهره مند می‌شوید.

نوآوری و خلاقیت در ارائه ایده، قابلیت اجرایی بودن آن و سابقه فرد یا تیم ارائه دهنده، از مهمترین معیارهای انتخاب ایده برتر است.

گذر از چالش
اولین دوره مسابقات گذر از چالش ابتدای تیرماه سال جاری برگزار می شود.

-

در صورت داشتن ایده مرتبط با چالش مذکور، لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید.

توضیحات اضافی اعم از سابقه ایده، سطح فناوری، هزینه اجرایی کردن ایده و ... در انتخاب ایده برتر موثر خواهد بود.
فایل های مجاز: pdf,docx