جلسه مدیران شتابدهنده گذر و مرکز نوآوری کیش با اعضای هلدینگ مهام

نویسنده: مدیر
جلسه مدیران شتابدهنده گذر و مرکز نوآوری کیش با اعضای هلدینگ مهام

چهارشنبه ۸ بهمن جلسه مدیران شتابدهنده گذر و مرکز نوآوری کیش با اعضای هلدینگ مهام، با موضوع هم‌اندیشی، نیازسنجی و بررسی زمینه‌های مشترک همکاری در دفتر شتابدهنده گذر در مرکز نوآوری کیش برگزار گردید.

در این نشست که دکتر شریعتمداری مدیرعامل شتابدهنده گذر، دکتر توفیقی مدیر مرکز نوآوری کیش و اعضای هلدینگ سرمایه‌گذاری مهام حضور داشتند، فرصت‌ها و چالش‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری جزیره کیش مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست مقرر گردید دفتر شتـابـدهنده گــذر در کیش به مدیریت مهندس امیرمیثم گیاهی با حمایت‌های مرکز نوآوری کیش در راه‌اندازی، سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های نوآورانه و فناورانه  همکاری بلندمدتی با هلدینگ مهام داشته باشند.