جلسه مدیران شتابدهنده «گذر» با اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش

نویسنده: مدیر
جلسه مدیران شتابدهنده «گذر» با اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش

جلسه مدیران شتابدهنده گذر با اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، با هدف بررسی پتانسیل‌های اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی جزیره کیش و زمینه‌های همکاری بین دو طرف، چهارشنبه ۸ بهمن برگزار گردید.

در این نشست که در دفتر شتابدهنده گذر در برج نوآوری کیش برگزار شد دکتر نادر شریعتمداری مدیرعامل شتابدهنده گذر، امیرمیثم گیاهی مدیر دفتر کیش شتابدهنده و آقایان قریب، صدوق، ابراهیمی و کتابفروش اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش حضور داشتند. 

شرکت کنندگان در این نشست، ضمن بیان نقش و اهمیت منطقه آزاد کیش در توسعه فرهنگ کارآفرینی، بر ضرورت حمایت از استارتاپ‌های هم‌ راستا با اکوسیستم نوآوری جزیره کیش تاکید کردند و اعضای انجمن سرمایه‌گذاران کیش آمادگی خود را برای حمایت و سرمایه‌گذاری استارتاپ‌های شتابدهنده گذر اعلام کردند.

در این نشست همچنین ضرورت تعامل و همکاری دو سویه بین انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش و شتابدهنده گذر در حوزه  تامین و آموزش نیروی انسانی هوشمند و فناور محور و توسعه مهارت های نیروی های موجود در جزیره کیش مورد تاکید قرار گرفت.