آغاز همکاری شتابدهنده گذر با مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو)

نویسنده: مدیر
آغاز همکاری شتابدهنده گذر با مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو)

شتابدهنده گذر و مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو) طی نشستی زمینه‌های همکاری مشترک را بررسی کردند. تبادل تیم و ایده، سرمایه گذاری مشترک روی استارتاپ‌های دارای پتانسیل در حوزه های مورد توافق طرفین، آموزش نیروی انسانی متخصص، شناسایی و رفع نیازهای صنعت به عنوان محور اصلی همکاری طرفین مورد توافق قرار گرفت.