رویدادها

معرفی فستیوال ورزش‌های الکترونیک شهریور ماه 1400 در جزیره کیش
معرفی فستیوال ورزش‌های الکترونیک شهریور ماه 1400 در جزیره کیش
فراخوان اولین دوره مسابقه ملی طراحی و ساخت افزایشی فرامواد با پرینتر سه بعدی
فراخوان اولین دوره مسابقه ملی طراحی و ساخت افزایشی فرامواد با پرینتر سه بعدی
وبینار نقش شتابدهنده ها در اکوسیستم نوآوری و نحوه عملکرد آن ها
وبینار نقش شتابدهنده ها در اکوسیستم نوآوری و نحوه عملکرد آن ها
برگزاری وبینار "چگونه کارآفرین شویم؟ از ایـــده تا اجـــرا" توسط مهندس امیرمیثم گیاهی
برگزاری وبینار "چگونه کارآفرین شویم؟ از ایـــده تا اجـــرا" توسط مهندس امیرمیثم گیاهی