شرکت های شتاب دهنده چیست؟ نقش شتابدهنده ی یک استارت آپ چیست؟

نویسنده: فاطمه قاسمي
شرکت های شتاب دهنده چیست؟ نقش شتابدهنده ی یک استارت آپ چیست؟

همانطور که می‌دانید، ما برای به نتیجه رساندن یک ایده، اگر چه نیاز به یک سرمایه اولیه داریم، اما فقط حمایت مالی کافی نیست. برای راه اندازی یک کسب و کار جدید از طرح های نو، نیاز به یک حمایت مالی، آموزشی و مشاوره ای داریم.

کار اصلی شتابدهنده ها(accelerator) سرمایه گذاری روی ایده های خلاق و نو است. شتاب دهنده ها (accelerator) به صاحبان ایده کمک می‌کنند تا ایده ی خود را در بهترین مسیر  تجاری سازی پرورش دهند.

 

شرکت های شتابدهنده ی استارتاپ ها

 

نقش شتاب دهنده ها در استارتاپ ها:

شتابدهنده ها، با خدمات آموزشی و مشاوره ای ویژه، توسط مربی های متخصص، به یک ایده و طرح جهت می‌دهند و در صورت عملی بودن ایده، آن را تحت نظارت و حمایت قرار می‌دهند تا ایرادهای احتمالی موجود در طرح، برطرف شود و یک استارتاپ را، در بهترین مسیر برای موفقیت، هدایت می‌کنند.

ایده اصلی شتابدهنده ها(accelerator)، نقش حمایتگری و سرعت بخشیدن به فرایند شکوفایی ایده های خلاق و رشد سریع یک استارتاپ(tart up$) است.

شتابدهنده ها، حمایت خود را، از ابتدای طرح تا پایان مسیر موفقیت استارتاپ هایشان، در بازه ی زمانی مشخص، ایفا می‌کنند و تا معرفی محصولات استارتاپی و فروش محصولات، این حمایت و همراهی را ادامه می‌دهند.

نقش شتابدهنده ها در استارتاپ

اهداف اصلی یک شتابدهنده:

·       ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و بستری برای رشد و پرورش اید ه های نو بر مبنای دانش

·       کمک به شکل گیری مفاهیم، مدلهای کسب وکار و توسعه محصول در حوزه های تخصصی مرتبط

·       تأمین نیازها، امکانات و فضای پویا و مدیریت و رصد اتفاقات و پیشرفت های انجام شده

·       معرفی محصولات فناورانه به بازارهای تخصصی و قرارگیری در زنجیره تامین شرکت های همکار

 

تیم‌سازی و حمایت شتابدهنده

 

نحوه ی کار شرکت های شتابدهنده چیست؟ نام چند شتاب دهنده در ایران

حتما به یاد دارید، در کتاب های شیمی دوره دبیرستان نقش کاتالیزورها در واکنش های شیمیایی چگونه بود. کاتالیزورها با سرعت بخشیدن به واکنش شیمیایی در بهترین مسیر واکنش را هدایت می کردند. شتابدهنده ها شما را، در طول مسیر هدایت می کنند تا شما بعد از پایان دوره ی شتابدهی، استارت آپ (start up) خود را، به مرحله فروش محصول و یا سرمایه گذاری مشترک، برسانید.

شتابدهنده کاتالیزور علم و صنعت

 

شتابدهنده ها در واقع شرکت هایی هستند که بعد از دوره ای کوتاه، طرح هایی که قابلیت تبدیل به یک استارتاپ (startup) را دارند شناسایی می‌کنند و از استارتاپ ها در بازه ی کوتاه مدت در بهترین راستا، برای توسعه ی مسیر  تجاری سازی و تیم سازی، حمایت می‌کنند و با هدایت هدفمند استارت آپ ها، کارآفرینی می‌کنند.

شتاب دهنده ها با مرکز رشد تفاوت دارند و این تفاوت در زمان‌بندی و برنامه ریزی فشرده است.نقش شتابدهنده ها در استارتاپ ها (tart up$) در دنیای امروز بسیار پر رنگ و گسترده شده است و در اکوسیستم نوآوری در دهه ی اخیر نقش شتابدهنده ها بسیار چشم گیر بوده است. برنامه زمانی ارائه خدمات شتابدهنده ها بازه ای محدود و معمولا این بازه 3 تا 9 ماه است.

 

زمانبندی کاری شتابدهنده ها

 

نحوه ی شکل‌گیری شتاب دهنده ی استارتاپ در ایران:

در حال حاضر شتابدهنده های بسیاری، در ایران در حوزه های مختلفی شکل گرفته اند و همچنان روند رو به رشدی دارند. در دهه اخیر نقش شتابدهنده با گذر زمان، نقش پررنگ تری، به خود گرفته است.

اولین شتابدهنده ی استارت آپ در ایران، در سال 1393 با نام آواتک، به مدیریت حسن فراهانی شکل گرفت و  بعد از آن شتابدهنده ی دیموند، به مدیریت احمدرضا مسرور در دانشگاه صنعتی شریف مستقر شد. بعد از شتابدهنده های ذکر شده به عنوان مثال، شتابدهنده ی گذر، شتابدهنده ی تخصصی عمران، انرژی و محیط زیست به مدیریت نادر شریعتمداری، شتابدهنده ی ایمینو به مدیریت سروش منصوری، شتابدهنده آما در حوزه ی محیط‌زیست و انرژی، شتابدهنده پرتقال به مدیریت آرین عقلی و ...که فعالیت خود را در زمینه های تخصصی مختلف آغاز کردند، می‌توان نام برد.

 

شتاب دهنده ی یک استارتاپ در ایران

 

روند یک شتابدهی:

·       نوآوری، خلاقيت و کارآمدی ایده با توجه به نياز بازار

·       اجرایي بودن و توجيه پذیربودن ایده با توجه به حوز ههای تخصصي شتابدهنده

·       نقشه راه ترسيم شده از ایده تا محصول

·       تشکيل تيم از اعضا با توانای يهای مکمل

·        طرح توجيهي با بازگشت سرمایه مناسب

 

تاثیر شتابدهنده ها در کارآفرینی

 

رابطه ی علم با صنعت به واسطه ی شتابدهنده ها:

بسیاری از ایده های ما به دلیل عدم شناخت روش پیاده سازی در مرحله جرقه ای خاموش می‌شوند.یک سوال کلیشه ای که همه شنیده ایم،علم بهتر است یا ثروت؟

شتابدهنده ها از ایده های نو حمایت می‌کنند و رابطه علم با صنعت را به سرعت هدایت می‌کنند. شتابدهنده ی گذر، شتابدهنده ی تخصصی عمران،انرژی، محیط زیست به مدیریت نادر شریعتمداری، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با هدف کارآفرینی و ایجاد ارتباط علم و صنعت در سال 1399 شکل گرفت.