بلاگ

ششمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
ششمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
دغدغه‌های سازندگان و خریداران ساختمان، به قلم آقای دکتر غفاری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان بنیانو
دغدغه‌های سازندگان و خریداران ساختمان، به قلم آقای دکتر غفاری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان بنیانو
معرفی و بررسی انواع استارتاپ‌های خارجی برتر در سال 2020
معرفی و بررسی انواع استارتاپ‌های خارجی برتر در سال 2020
از کارآفرینی گردشگری تا کسب درآمد
از کارآفرینی گردشگری تا کسب درآمد
پنجمین  جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
بازدید آقای دکتر امامدادی رئیس سازمان بنادر و دریا نوردی کیش از شتابدهنده گذر کیش
بازدید آقای دکتر امامدادی رئیس سازمان بنادر و دریا نوردی کیش از شتابدهنده گذر کیش
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
بهره گیری از هوش کارآفرینی برای موفقیت
بهره گیری از هوش کارآفرینی برای موفقیت
برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری نکسترا‌پیچ
برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری نکسترا‌پیچ